Transparentní účet

Klasické urologické diagnostické a operační techniky je v současné době možné ve většině případů nahradit moderními tzv. endourologickými technikami, použitím laserů nebo robotického systému. Tyto techniky umožňují provádět záchovné výkony i tam, kde klasická léčba vede k odstranění orgánu, dialýze nebo k významnému zhoršení kvality života.

Řada těchto výkonů není zdravotními pojišťovnami hrazena vůbec nebo jen zčásti i přesto, že tyto přístrojově náročné výkony výrazně zkracují pracovní neschopnost i rekonvalescenci. Nadační fond na podporu robotické a minimálně invazivní urologie si klade za cíl pomáhat rozvoji těchto moderních urologických technik.

Naše transparentnost a profesionalita je každoročně prověřena finančním auditem.

Nadačnímu fondu můžete přispět na transparetní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. pod číslem:

44411012/5500

Aktuální výpis z účtu naleznete na stránkých Raiffeisenbank a.s. nebo zde.

Za jakýkoliv příspěvek Vám moc děkujeme!

 

Informace o odpočtu daru od základu daně

Výpis z obchodního rejstříku

Šablona darovací smlouvy

  • Transparentní účet

    Nadačnímu fondu můžete přispět na transparetní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. pod číslem:    44411012/5500


    Za jakýkoliv příspěvek Vám děkujeme!