Operace

Laserová urologie

Při tzv. HoLEP (Holmiová laserová enukleace prostaty) je anatomicky přesně odstraněna veškerá tkáň zvětšené prostaty, která je poté rozdrcena na malé části a odsáta z močového měchýře technikou tkáňové morcelace.

Laserová urologie

Robotické operace

Operačním robotem je možné operovat karcinom prostaty, močového měchýře, nádory ledvin, vrozené i získané vady v horních močových cestách a mnoho dalších výkonů.

Robotické operace

Perkutánní operace

Perkutánní operace ledvin a horních močových cest se provádí z jednoho vpichu o velikosti 10 mm v bederní krajině za použití speciálních endoskopů (nefoskopů), kterými je možné odstraňovat kameny, striktury i některé nádory.

Perkutánní operace

Ureterorenoskopie

Dlouhými ultra tenkými endoskopy zavedenými přes močovodu trubici je možné nejen prohlédnout, ale i operovat řadu onemocnění močovodů a ledvin.

Ureterorenoskopie

Fibroskop (průměr 2,2 mm) s laserovým vláknem 200 mikronů  Laserová minimálně invazivní urologie

Při tzv. HoLEP (Holmiová laserová enukleace prostaty) je anatomicky přesně odstraněna veškerá tkáň zvětšené prostaty, která je poté rozdrcena na malé části a odsáta z močového měchýře technikou tkáňové morcelace. Během operace nejsou téměř žádné krevní ztráty, což umožňuje odstranit katetr již za několik hodin po operaci. Veškerá tkáň je histologicky vyšetřena. To je základní rozdíl proti ablačním technikám (KTP apod.), které tkáň jen odpařují a nelze proto provést histologické vyšetření.


EUtext_html_76c62dafRobotické urologické operace

V ČR se provádí robotické urologické operace od roku 2005, kdy byla první robotická operace prostaty pro karcinom provedena v Nemocnici Na Homolce v Praze. Operačním robotem je možné operovat karcinom prostaty, močového měchýře, nádory ledvin, vrozené i získané vady v horních močových cestách a mnoho dalších výkonů.


EUtext_html_23786523Perkutánní operace ledvin

Perkutánní operace ledvin a horních močových cest se provádí z jednoho vpichu o velikosti 10 mm v bederní krajině za použití speciálních endoskopů (nefoskopů), kterými je možné odstraňovat kameny, striktury i některé nádory.


Rigidní ureterorenoskopUreterorenoskopie (URS)

Dlouhými ultra tenkými endoskopy zavedenými přes močovodu trubici je možné nejen prohlédnout, ale i operovat řadu onemocnění močovodů a ledvin.

  • Transparentní účet

    Nadačnímu fondu můžete přispět na transparetní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. pod číslem:    44411012/5500


    Za jakýkoliv příspěvek Vám děkujeme!