Cíle Nadačního fondu

Klasické urologické diagnostické a operační techniky představují mnohdy velmi nepříjemné a traumatizující postupy s dlouhou dobou pracovní neschopnosti a s nejistými výsledky. Tyto techniky je možné dnes ve většině případů nahradit moderními tzv. endourologickými technikami, použitím laserů nebo robotického systému. Řada těchto výkonů není zdravotními pojišťovnami hrazena vůbec nebo jen zčásti. To je hlavním důvodem proč jsou tyto operace u nás málo rozšířené. Přitom právě tyto techniky umožňují provádět záchovné výkony i tam, kde klasická léčba vede k odstranění orgánu, dialýze nebo k významnému zhoršení kvality života.

Moderní urologie je schopna řešit až 90% onemocnění tzv. minimálně invazivními technikami. Mezi ně patří endourologické výkony na dolních močových cestách, u kterých se pomocí operačních endoskopů zavedených přes močovou trubici odstraňují kameny i nádory močového měchýře, zvětšení prostaty, zúženiny močové trubice apod. Pro endourologické operace ledvin a močovodů je používána technika perkutánní operací (z 10 mm velkého řezu na zádech) a ureterorenoskopií, za použití rigidních i flexibilních endoskopů s průměry až na úrovni 2-3 mm. Klasická laparoskopie je již dnes prakticky nahrazena robotickými operacemi (od roku 2001), které přinášejí nesrovnatelně lepší možnosti zobrazení i práce s tkáněmi a rozšířily spektrum prováděných operací o mnoho nových indikací, včetně nejsložitějších urologických rekonstrukcí. Bohužel z robotických operací je v urologii hrazena od roku 2012 jen operace prostaty pro karcinom. Další moderní oblastí je laserová urologie. Holmiový laser o vysokém výkonu umožňuje provádět operace prostaty, nádorů v močových cestách, drcení kamenů všeho druhu, endoskopické operace zúženin močovodů i ledvin. I v této oblasti je zdravotními pojišťovnami hrazena jen malá část těchto přístrojově náročných výkonů, které výrazně zkracují pracovní neschopnost i rekonvalescenci. Nadační fond na podporu robotické a minimálně invazivní urologie si klade za cíl pomáhat rozvoji těchto moderních urologických technik.

  • Transparentní účet

    Nadačnímu fondu můžete přispět na transparetní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. pod číslem:    44411012/5500


    Za jakýkoliv příspěvek Vám děkujeme!