Robotická radikální prostatektomie

admin Články

Robotická radikální prostatektomie (RP) je nejmodernější inovací minimálně invazivní chirurgické léčby lokálně ohraničeného karcinomu prostaty, která se velmi rychle rozšiřuje a v USA již v posledních dvou letech zcela dominuje. Kromě klasické otevřené radikální prostatektomie je v chirurgické léčbě zatím používaná i laparoskopická operace, ale celkový podíl jak otevřené, tak zejména laparoskopické operativy celosvětově rychle klesá.
Více


ERUS 2008

admin Články

Ve dnech 10.–12. září 2008 se v Praze konal 5. ročník Evropského robotického urologického
sympozia (ERUS). Po předchozích ročnících konaných v Ženevě, Stockholmu a Bruselu byla
pořádáním tohoto prestižního sympozia pověřena Česká republika.
Více


  • Transparentní účet

    Nadačnímu fondu můžete přispět na transparetní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. pod číslem:    44411012/5500


    Za jakýkoliv příspěvek Vám děkujeme!